Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn

  • Lars Petter Torjussen Universitetet i Bergen

Sammendrag

Bokanmeldelse av Markus Lindholms bok Nysgjerrighet.

Et grunnleggende premiss i Markus Lindholms bok Nysgjerrighet – dybdelæring i informasjonssamfunnet er at det ligger et normativt element i fenomenet barndom. Siden barn er åpne utviklingssystemer i evolusjonsbiologisk forstand, representerer barndom en annen måte å være på i verden enn det den voksne er. Det betyr at vi voksne kan lære noe av barn."

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-11-22
Hvordan sitere
Torjussen, L. P. (2021). Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3543
Seksjon
Bokmeldinger