Frihet under tvang

Forfattere

  • Stein M. Wivestad NLA Høgskolen, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3221

Sammendrag

Dette bokessayet samtaler med Lars Løvlies bok Politisering og pedagogisk motstand: Veien til en barneorientert
praksis (2021). Boken er relevant for alle som har valgt oppgaven med å oppdra og undervise barn, eller som forbereder seg til denne oppgaven. Boken er et humaniora-studium i essayform som konkretiserer hvordan pedagogisk forskning er og bør være noe mer enn forskning med naturvitenskap som forbilde. Den er et kall til å våge å gjøre motstand mot administrative krav som forstår oppdragelse og undervisning som en form for produksjon. Den inviterer til å stille grunnleggende spørsmål som vi ikke blir ferdige med å samtale om. Den oppfordrer til å velge forskningsprosjekter der det å lytte til barnas stemme og det å leve i relasjon med barna blir undersøkt nærmere. Boken kan fremme pedagogisk visdom og kjærlighet. Kan visdom og kjærlighet være ledestjerner når vi søker etter veien til en barneorientert praksis, en praksis som fremmer barnas frihet under nødvendig tvang?

English abstract

Freedom under constraint

The essay “Freedom under constraint” converses with a book by Lars Løvlie from 2021 about recent educational politics in Norway. He documents the resistance against it from educators and opens a search for the way to a child-oriented practice. The book is relevant for all who have chosen the task of upbringing and teaching of children or are preparing themselves for this task. The book fleshes out an educational study based in the humanities. It is a call to dare to resist administrative demands rooted in an understanding of education as a kind of production. It invites to ask foundational questions, about which we cannot finish our conversation. It encourages to choose research projects where listening to the voice of children and living in relation with them are investigated more closely. The book may forward educational wisdom and love. Can wisdom and love be guiding stars when we search for the way to a child-oriented practice, which cultivates the freedom of the children under necessary constraint?

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-09-07

Hvordan sitere

Wivestad, S. M. (2021). Frihet under tvang. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3221

Utgave

Seksjon

Bokmeldinger

Nøkkelord:

Lars Løvlie, kontroll, omvending, moralsk visdom, praksis og produksjon