Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak

Forfattere

  • Øyvind Bjerke Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Idar Lyngstad Nord universitet, Norge
  • Pål Lagestad Nord universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.259

Sammendrag

Studiens hensikt var å undersøke trivsel i kroppsøving for elever i videregående skole med høy og lav fysisk form, målt gjennom oksygenopptak. Elevene hadde deltatt i et større longitudinelt forskningsprosjekt (N=69) hvor fysiologiske parametere (oksygenopptak, vekt, høyde) ble testet fra elevene gikk i 8.trinn til og med 2.klasse på videregående skole. Elevene hadde også hvert år besvart en spørreundersøkelse om kroppsøving og fysisk aktivitet. Et utvalg på 26 elever i slutten av 2. år på videregående skole ble intervjuet om trivsel i kroppsøvingsfaget, der 13 av elevene hadde lavt oksygenopptak og 13 elever hadde høyt oksygenopptak. Spørreundersøkelsen ble analysert på de samme elevene. De kvantitative analysene viste ingen signifikante forskjeller mellom elever med lav og høy fysisk form når det gjaldt trivsel i kroppsøving, men de med høy fysisk form trivdes bedre i trening og idrett på fritiden. De kvalitative analysene tyder også på at begge elevgruppene trivdes i kroppsøving, men med ulike deler av faget. Elevgruppen med høy fysisk form opplevde trivsel i de fleste aktivitetene og ville ha timene som en treningsøkt. Elevene med lav fysisk form anså faget som et praktisk avbrekk i dagen og trivdes i aktiviteter som øvde delferdigheter, men ikke konkurranser eller øvelser som stilte krav til fysisk form.  

English abstract

Well-Being in Physical Education Among Students with Low and High Oxygen Uptake

This study investigate students well-being in physical activity, dividing the students into groups of high or low physical fitness based on maximal oxygen uptake. The students had participated in a larger longitudinal project from 8th grade to their second year at Upper Secondary school. In the present study, 26 students at the end of their second year were selected, where 13 students had high oxygen uptake and 13 students had low oxygen uptake. These students were interviewed and fulfilled a survey about their motivation in physical education. The quantitative results indicate no difference in students well-being. The qualitative results supports some of these findings, but these results reveals that the well-being was perceived differently according to students’ physical fitness. Students with high oxygen uptake expected and experienced physical education lessons as exercises to become more fit, being comfortable in most activities. Students with lower oxygen uptake view upon physical activity as a practical break during the day, where they could be comfortable and practice on parts of the exercise.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2016-04-29

Hvordan sitere

Bjerke, Ø., Lyngstad, I., & Lagestad, P. (2016). Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(2). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.259

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kroppsøving, videregående skole, velvære