Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten

Forfattere

  • Lotta Björkman Södertörns högskola, Sverige
  • Janne Bromseth Forskerkollektivet Oslo, Norge
  • Helena Hill Södertörns högskola, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2314

Sammendrag

Artikeln diskuterar framväxten av och kritiken mot normkritisk pedagogik i Sverige samt begreppets utveckling i relation till de samhällskontexter som begreppet har växt fram i, kontexter vilka har haft betydelse för hur normkritisk pedagogik har kommit att förstås, tolkas och användas. Artikeln bygger till viss del på resonemang som förs fram i antologin Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter (Björkman & Bromseth, 2019) samt på en studie av skolverkstexter, med fokus på normkritisk pedagogik (Hill, under utgivning). Ambitionen är att med de resonemang som förs fram bidra till den nordiska diskussionen avseende begreppets innebörd, praktik och utveckling.

English abstract

Norm critical pedagogy – the emergence and development of a new concept in the Swedish educational context

The article discusses the emergence and criticism of norm-critical pedagogy in Sweden and the development of the concept in relation to the societal contexts in which it has evolved, contexts which has had significance for how norm-critical pedagogy has come to be interpreted and used. The article is partly built on arguments put forward in the anthology Norm critical pedagogy – perspectives, challenges and opportunities (Björkman & Bromseth, 2019) and on a study of texts from the Swedish National Agency for Education that includes norm-critical pedagogy (Hill, forthcoming). The ambition is to contribute to the Nordic discussion regarding the practice and development of norm-critical pedagogy.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Björkman, L., Bromseth, J., & Hill, H. (2021). Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2314

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

normkritisk pedagogik, normkritiska perspektiv, kritisk pedagogik, intersektionalitet, skolans likabehandlingsarbete