Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten

Forfattere

  • Lotta Björkman Södertörns högskola
  • Janne Bromseth Forskerkollektivet Oslo
  • Helena Hill Södertörns högskola
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2314

Sammendrag

Artikeln diskuterar framväxten av och kritiken mot normkritisk pedagogik i Sverige samt begreppets utveckling i relation till de samhällskontexter som begreppet har växt fram i, kontexter vilka har haft betydelse för hur normkritisk pedagogik har kommit att förstås, tolkas och användas. Artikeln bygger till viss del på resonemang som förs fram i antologin Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter (Björkman & Bromseth, 2019) samt på en studie av skolverkstexter, med fokus på normkritisk pedagogik (Hill, under utgivning). Ambitionen är att med de resonemang som förs fram bidra till den nordiska diskussionen avseende begreppets innebörd, praktik och utveckling.

Norm critical pedagogy – the emergence and development of a new concept in the Swedish educational context

The article discusses the emergence and criticism of norm-critical pedagogy in Sweden and the development of the concept in relation to the societal contexts in which it has evolved, contexts which has had significance for how norm-critical pedagogy has come to be interpreted and used. The article is partly built on arguments put forward in the anthology Norm critical pedagogy – perspectives, challenges and opportunities (Björkman & Bromseth, 2019) and on a study of texts from the Swedish National Agency for Education that includes norm-critical pedagogy (Hill, forthcoming). The ambition is to contribute to the Nordic discussion regarding the practice and development of norm-critical pedagogy.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Lotta Björkman, Södertörns högskola

Lotta Björkman är doktorand i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Hon har en bakgrund som gymnasielärare och har de senaste tio åren arbetat med normkritisk pedagogik som lärare, utbildare och författare. Hon är tillsammans med Bromseth redaktör för antologin Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter (2019) och medverkade i antologin som etablerade normkritisk pedagogik i Sverige, Normkritisk Pedagogik – Makt, lärande och Strategier för förändring (Bromseth & Darj, 2010)

Janne Bromseth, Forskerkollektivet Oslo

Janne Bromseth doktorerade i tvärvetenskapliga kulturstudier, NTNU och var verksam som universitetslektor vid gensuvetenskapliga institutionerna vid Uppsala och Stockholms universitet (SU) 2007-2017. Hon utvecklade universitetskursen Normkritisk pedagogik vid SU och har varit redaktör för Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring (med Frida Darj, 2010) och medredaktör för Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter (med Lotta Björkman, 2019). Janne är i dag frilansforskare i Forskerkollektivet och verksamhetsledare för Skeiv kunnskap, Oslo kommun/FRI OV.

Helena Hill, Södertörns högskola

Helena Hill är docent i idéhistoria och lektor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Hon har tidigare forskat om hur Skolverket i flera rapporter och råd rekommenderar skolor och förskolor att arbete med normkritisk pedagogik i arbetet mot diskriminering och trakasserier samt konsekvenser av detta. Hon är vidare redaktör för en nyligen utgiven publikation med titeln Perspektiv på interkulturalitet (Hill, 2020)

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Björkman, L., Bromseth, J., & Hill, H. (2021). Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2314

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Emneord (Nøkkelord):

normkritisk pedagogik, normkritiska perspektiv, kritisk pedagogik, intersektionalitet, skolans likabehandlingsarbete