Fortellinger om gutters krise, jenters fremgang og skolens utfordringer med sosiale ulikheter

  • Turid Skarre Aasebø Universitetet i Agder

Sammendrag

Gutter som skolens tapere er blitt en dominerende fortelling gjennom mange år og gjentas nok en
gang gjennom Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjellene i skolen. Fortellingen bygger på
en dikotomisk kjønnsforståelse og ikke en forståelse av at kjønn er mangfoldig og konstrueres kontinuerlig i kulturelle, sosiale og språklige sammenhenger. Ved å betrakte gutter som skolens tapere
som et dominerende narrativ belyser jeg premissene for en slik fortelling, konsekvensene den har og
hvilke fortellinger som usynliggjøres eller stilles i skyggen – fortellinger om en skole som ikke evner
å utjevne de sosiale ulikhetene den har et mål om å utjevne.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-03-22
Hvordan sitere
Aasebø, T. S. (2021). Fortellinger om gutters krise, jenters fremgang og skolens utfordringer med sosiale ulikheter. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2178
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
kjønn, skoleprestasjoner, sosial utjevning, narrativer, kjønnsdiskurs