Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver

Forfattere

  • Reidun Hoff-Jenssen Høgskolen i Østfold, Norge
  • Mari Odberg Bjerke Høgskolen i Østfold, Norge
  • Hilde Wågsås Afdal Høgskolen i Østfold, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030

Sammendrag

Fenomenet begynneropplæring er selvfølgelig nært knyttet til det som skjer i klasserommet de første skoleårene. Men hva begynneropplæring er og består i, er ikke selvfølgelig. Begrepet blir ikke definert i faglitteratur eller styringsdokumenter. Denne artikkelen er et bidrag til diskusjonen om hvordan begynneropplæring kan forstås. Vi tar utgangspunkt i læreres praksis og forståelse av begynneropplæring. Data fra syv fokusgruppeintervjuer med til sammen 37 lærere danner utgangspunktet for vår diskusjon av hvordan begynneropplæring kan forstås. I analysen løftes informantenes forståelse av fenomenet begynneropplæring frem, og en drøfting av to forståelser av begynneropplæring identifiseres og diskuteres. Analysen viser at begynneropplæring kan forstås som mer enn opplæring i fag, og vi deler derfor forståelsen av begynneropplæring i det vi har kalt smal og vid forståelse av begynneropplæring.

English abstract

Initial schooling: A familiar, but unclear concept. A qualitative analysis of teachers’ perspectives on initial schooling

The need for emphasizing initial schooling (begynneropplæring) for children starting the first year of primary school and in teacher education has been strongly advocated by policymakers and researchers in Norway the last two to three decades. The concept initial schooling is usually related to various classroom and school activities in grade one, including activities leading to literacy and numeracy. However, a clear-cut definition or conceptual discussion is almost absent in research literature and policy documents. The aim for this article is to contribute to such discussion on how initial schooling may be conceptualized. Based on analyses of seven focus group interviews with 37 teachers, we have identified a narrow and a wide understanding of initial schooling. The narrow understanding delimits initial schooling to development of literacy and numeracy, while the wide understanding may be related to the childrens’ socialization process into becoming a pupil as well as the wider educational aim of bildung in Norway.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-11-06

Hvordan sitere

Hoff-Jenssen, R., Bjerke, M. O., & Afdal, H. W. (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

førsteklasse, skolestart, sosialisering, danning