Politikerløftet - den nødvendige debatten

  • Tom Are Trippestad

Sammendrag

I snart 30 år har profesjon etter profesjon vært effektivisert gjennom mål- og resultatstyring. Unntaket er politikerne. Vi må nå tørre å reise debatten om en kvalitetsheving også av politikken.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-06
Hvordan sitere
Trippestad, T. A. (2019). Politikerløftet - den nødvendige debatten. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1850
Seksjon
Kronikk