Politikerløftet - den nødvendige debatten

  • Tom Are Trippestad

Sammendrag

I snart 30 år har profesjon etter profesjon vært effektivisert gjennom mål- og resultatstyring. Unntaket er politikerne. Vi må nå tørre å reise debatten om en kvalitetsheving også av politikken.

ABSTRACT 

English title: Politician Reform - An Urgent Concern

For nearly 30 years, more and more professions have been ameliorated through management by objectives and results - the exception being politicians. We must now dare to raise debate about quality reform in politics.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-06
Hvordan sitere
Trippestad, T. A. (2019). Politikerløftet - den nødvendige debatten. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1850
Seksjon
Kronikk