Hvordan forstå barns aldersnormale seksualitet i barnehagen?

Sammendrag

Små barns seksualitet blir både faglig og politisk anerkjent som en naturlig og sunn side av deres lek og utvikling. Likevel viser mange studier at foreldre og pedagoger har et komplisert og ambivalent forhold til barns seksuelle atferd og lek. Forebyggingen av og vaktsomhet for tegn på overgrep eller skadelig atferd gjør at aldersnormal atferd blir oppfattet som urovekkende eller patologisk, spesielt når den assosieres til voksen seksualitet. Forankret i barnepsykologen Charlotte Bühlers kritikk av Freuds seksualteori, og med begreper fra Sauerteigs (2012) analyse av Bühler, vil jeg argumentere for at dette er et spørsmål om epistemologisk forståelse, og at problemet delvis er at man tolker barns seksualitet som om den er utløst av, inspirert av eller skapt av impulser fra voksen seksualitet.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-01-27
Hvordan sitere
Skundberg, Øystein. (2020). Hvordan forstå barns aldersnormale seksualitet i barnehagen?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1646
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
barneseksualitet, Freud, epistemologi, barnehage