Fra ’ghetto’ til GAME-zone – territorial stigmatisering og stedslige taktikker for selvudtryk blandt unge

  • Anne-Lene Sand Kolding Designskole
  • Gro Hellesdatter Jacobsen Syddansk universitet
  • Nikolaj Elf Syddansk universitet

Sammendrag

RESUMÉ
De senere år har der i Danmark været en udbredt debat om «ghetto»-områder, hvor bestemte
boligkvarterer er blevet gjort til genstand for negativ opmærksomhed politisk og i medierne. På
baggrund af et casestudie af NGO’en GAME, der bygger på interviews med unge, der er engageret
i organisationens arbejde med gadeidræt i områderne, GAMEs hjemmeside samt policydokumenter
repræsenterede den danske politiske diskurs om «ghetto»-områder argumenteres i denne artikel
for, hvordan lokale og sociale stedskvaliteter kan medtænkes i den offentlige debat og den bysociologiske
og ungdomspædagogiske forskning. Ved hjælp af et stedssensitivt perspektiv, der inddrager
socialsemiotisk teori, og en sondring mellem taktik og strategi hentet hos de Certeau, vises i den
empiriske analyse, hvordan GAMEs løse semiorganiserede tilgang til gadeidræt giver unge mennesker
i «ghetto»-områder mulighed for at praktisere selvudtryk gennem bestemte stedslige taktikker.
Desuden diskuteres, hvordan GAME i sit ungdomskulturelle udtryk tilsyneladende formår at
undslippe territorial stigmatisering på måder, der kan bidrage til nye, produktive sammenhænge
mellem steder og identitetsudvikling.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-05-13
Hvordan sitere
Sand, A.-L., Jacobsen, G. H., & Elf, N. (2020). Fra ’ghetto’ til GAME-zone – territorial stigmatisering og stedslige taktikker for selvudtryk blandt unge. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1642
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
stedssensitivitet, ungdomspædagogik, socialsemiotik, semiorganisering, hverdagspraksisser