Grupper i pædagogikken: fra indbyrdes undervisning til progressive tiltag og Cooperative Learning

  • Gerd Christensen Universitetet i København

Sammendrag

Artiklen giver et indblik i gruppers rolle og funktion i pædagogikken, sådan som det har formet sig i Danmark. Dette sker igennem en genealogisk analyse inspireret af den franske filosof Michel Foucault. Det betyder, at der er fokus på de måder, hvorpå individer subjektiveres, dvs., hvordan de kan blive til subjekter. I artiklen vises det, hvordan grupper har været brugt i pædagogikken fra 1800-tallets indbyrdes undervisning, i den tidlige reformpædagogik fra starten af 1900-tallet, i projektpædagogikken, der havde sin oprindelse i 1970’erne, samt i den nutidige Cooperative Learning. I analysen vises det, hvordan de forskellige tilgange rummer meget forskellige subjektiveringstilbud for såvel elever som lærere: fra underkastelse og disciplin i den indbyrdes undervisning til individualisering i den tidlige reformpædagogik, fleksibilitet og kritisk stillingtagen i projektpædagogikken til internalisering af struktur i CL.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-03-05
Hvordan sitere
Christensen, G. (2020). Grupper i pædagogikken: fra indbyrdes undervisning til progressive tiltag og Cooperative Learning. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1635
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
genealogi, Foucault, subjektivering, grupppearbejde