«DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?

Forfattere

  • Birgit Nordtug Høgskolen i Innlandet, Norge
  • Jenny Steinnes Steinerhøyskolen, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1580

Sammendrag

Hva innebærer det å ta psykoanalysens ide om det ubevisste på alvor i tilnærmingen til mobbeproblemet i skolen? Artikkelen undersøker problemstillingen i en todelt analyse som er inspirert av psykoanalytikeren Jacques Lacans diskursive typologi og filosofen Jacques Derridas behandling av to verdibegreper: rettferdighet og gjestfrihet. I del 1 undersøkes meningsskapende strukturer og prosesser som er på spill i mobbingen og i kampen mot mobbing med utgangspunkt i Lacans fire idealtypiske diskurser. Analysen viser at både mobbingen og kampen mot mobbing skriver seg inn i diskurser som gjenfinnes i en rekke sammenhenger, noe som synes å bidra til status quo i mobbefeltet. Det argumenteres derfor for å flytte oppmerksomheten fra å implementere tiltak i eksisterende diskurser til å ønske velkommen en praksis som rokker ved selve grunnlaget for at diskurser kan oppstå og opprettholdes; en praksis som dermed ikke kan presenteres i en diskurs. I del 2 undersøker forfatterne muligheten av et slikt fokus-skifte i lys av Derridas begrepspraksis knyttet til rettferdighet og gjestfrihet. Psykoanalysens prinsipp om det ubevisste forbindes her med et nådeløst ansvar (Derrida, 2002b, s. 38). Denne praksisen vil være basert på et annet grunnlag enn det som mobbingen og kampen mot mobbing tradisjonelt baseres på; nemlig etablerte diskurser. Forfatterne betegner dette andre grunnlaget som en revolusjonær ansvarlighetspraksis.

English abstract

"Thou shall not bully". A psychoanalytical revolution in approaching bullying?

The problems of bullying in schools has proven difficult to resolve. This article proposes to see bullying in light of the principle of the unconscious. The purpose of this is not to reject empirical findings from research on bullying, but to give attention to structures and processes in the production of meaning, which is internal and external to the problem. Jacques Lacan’s discourses are used for an analysis of these structures and processes. Jacques Derrida’s understanding of justice and hospitality are used to bring forth possible new approaches leading to what is called a revolutionary responsibility toward the problem of bullying.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-02-27

Hvordan sitere

Nordtug, B., & Steinnes, J. (2020). «DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1580

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

mobbing, det ubevisste, psykoanalyse, revolusjonær ansvarlighet, Lacan, Derrida