Innvandrarborgaren

  • Kjetil Børhaug Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

Abstract

Både i Noreg og andre europeiske land har integrasjonspolitikken dei siste 12–15 åra innført sterkare element av medborgaropplæring. I Noreg tar dette form av eit 50 timars kurs i samfunnskunnskap for innvandrarar frå utanfor EØS-området. I denne samanhengen er det spenningar mellom einsidig vektlegging på arbeidslivet og på eit breiare fokus på samfunnsdeltaking. Det er også spenningar mellom myndiggjerande ambisjonar på den eine sida og ambisjonar om tilpassing til norske verdiar og tradisjonar på den andre. Denne artikkelen vil drøfta den medborgaridentiteten som vert konstruert for innvandrarar i samfunnskunnskap i dette spenningsfeltet. Det empiriske materialet er læremiddel som er i bruk i opplæring av innvandrarar i samfunnskunnskap.

English abstract

Integration policy has, in most European countries, developed a stronger emphasis on citizenship education in recent years. In Norway a compulsory citizenship course has been introduced. Such courses may focus on participation in the labor market, or in society at large. Courses may focus on adaption or empowerment and critique. This article discusses the Norwegian course in this framework, based on textbook material in use in this course.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-01-03
Section
Original Research Articles
How to Cite
BØRHAUG, Kjetil. Innvandrarborgaren. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, jan. 2019. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1285>. Date accessed: 18 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1285.
Keywords
Innvandring, medborgaropplæring, introduksjonsprogrammet, samfunnskunnskap, immigration, citizenship education, introductory programme, social science