Ny medredaktør til tidsskriftet

2018-11-20

Ilmi Willbergh fra Universitetet i Agder er nyeste tilskudd til tidsskriftet. Hun tar med seg sin erfaring både som forlagsredaktør og forsker til redaktørvervet.

Willbergh er opprinnelig humanist og har jobbet blant annet med medieforskning og med nettbasert fjernundervisning. Hun har en PhD i pedagogikk fra NTNU med en avhandling om allmenndidaktikk, der hun belyste denne ved hjelp av begrepet mimesis, som er et begrep fra kunsten om forholdet mellom ideer og etterligninger av disse ideene. Hun driver i dag med klasseromsforskning i grunnskolen, og jobber med undervisning som fenomen, både empirisk og teoretisk.

Nyansert og kritisk debatt

– Jeg mener at det er viktig at vi i Norge og Norden har en pedagogisk debatt som er mest mulig nyansert og kritisk til dagens utdanningspolitikk og generelle samfunnsutvikling. I denne sammenhengen er Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk viktig.

Hva tenker Willbergh er viktigst i tiden fremover for tidsskriftet?

– Det aller viktigste er selvfølgelig å holde høy kvalitet på tekstene som publiseres. Men også å passe på å få fram et mangfold av stemmer, fra forskjellige vitenskapelige posisjoner. Og som sagt, det er viktig for meg at vi dyrker den kritiske profilen, hvilket kan bety å publisere andre tekster enn de klassiske vitenskapelige.

                                                

Professor Ilmi Willbergh går inn som ny medredaktør i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. (Foto: Universitetet i Agder)

 

Skrevet av: Magnus Heie, redaksjonssekretær.