Godkjent som publiseringskanal på nivå 1

2016-02-02

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er nå godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, i henhold til Universitets- og Høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler.