1.
Franck K. «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen. NTPK [Internett]. 21. juni 2018 [sitert 31. juli 2021];40. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/958