1.
Tangen T, Madsen AA, Løhre A. Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen. NTPK [Internett]. 18. mai 2018 [sitert 18. mai 2021];40. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/892