1.
Sundsdal E, Øksnes M. Til forsvar for barns spontane lek. NTPK [Internett]. 9. april 2015 [sitert 14. august 2020];10. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/89