1.
Lund AB. En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet. NTPK [Internett]. 4. juni 2018 [sitert 20. juni 2021];40. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/608