1.
Skeie G. Etiske verdier og eksistensiell utforskning: Hvordan kan skolens religions- og livssynsundervisning arbeide med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema?. NTPK [Internett]. 3. mars 2023 [sitert 7. juni 2023];9. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/4039