1.
Faldet A-C, Somby HM, Haug P, Sørensen LH. Leder: Inkluderende utdanning og oppvekstmiljø . NTPK [Internett]. 26. august 2022 [sitert 26. november 2022];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3955