1.
Løvlie L. Akademisk dygd og politikkens fravær. NTPK [Internett]. 7. februar 2022 [sitert 26. november 2022];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3755