1.
Lindholm M. Tenkning som møteplass mellom taushet og tale . NTPK [Internett]. 7. juni 2022 [sitert 4. desember 2022];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3720