1.
Kulbrandstad LI, Kvammen PI. Læreroppfatninger om språkstøttende fagundervisning i språklig heterogene klasser. En kasusstudie. NTPK [Internett]. 25. april 2022 [sitert 4. oktober 2023];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3666