1.
Faldet A-C, Knudsmoen H, Nes K. Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20. NTPK [Internett]. 26. august 2022 [sitert 7. juni 2023];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3434