1.
Evju K, Olsen TA. Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis. NTPK [Internett]. 26. august 2022 [sitert 4. desember 2022];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3433