1.
Hausstatter R, Snipstad Øyvind. Om empiriske nivåer i forskning på inkludering. NTPK [Internett]. 26. august 2022 [sitert 26. november 2022];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3414