1.
Hermstad IH, Smedsrud J, Hybertsen ID. Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?. NTPK [Internett]. 26. august 2022 [sitert 22. september 2023];8. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3386