1.
Palla L. Speaking of children’s needs: The tricky terrain between preschool policy and practice . NTPK [Internett]. 21. oktober 2021 [sitert 4. desember 2022];7. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3308