1.
Anker T, Lenz C. Leder: Forebygging av fordommer og gruppefiendtlige holdninger i skolen. NTPK [Internett]. 30. juni 2021 [sitert 5. desember 2021];70:99-103. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3256