1.
Freyr T. Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag. NTPK [Internett]. 8. september 2021 [sitert 2. februar 2023];7. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3010