1.
Kvernbekk T. Det pedagogisk kritiske - et mangslungent landskap. NTPK [Internett]. 25. mars 2021 [sitert 8. mai 2021];70. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2823