1.
Lund J, Madsen OJ, Haugland SH. Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. NTPK [Internett]. 29. juli 2021 [sitert 28. januar 2022];70. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2801