1.
Uthus M, Øksnes M. Leder: Folkehelse og livsmestring i skolen. NTPK [Internett]. 28. desember 2020 [sitert 4. mars 2021];60. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2728