1.
Bernsen AS, Langøy A, Eilifsen M. Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø – fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis. NTPK [Internett]. 20. august 2021 [sitert 28. januar 2022];70. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2706