1.
Sivesind K, Hovdhaugen E, Hörmann B. Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk. NTPK [Internett]. 24. mars 2021 [sitert 8. mai 2021];70. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2512