1.
Anker T, Lenz C. Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse. NTPK [Internett]. 30. juni 2021 [sitert 21. september 2021];70. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2358