1.
Spernes K. Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet. NTPK [Internett]. 30. juni 2021 [sitert 22. september 2023];7. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2204