1.
Dahle HF. Barns rett til lek og utdanning i barnehagen. NTPK [Internett]. 1. juni 2020 [sitert 17. april 2021];60. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2055