1.
Riese H, Harlap Y. Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser. NTPK [Internett]. 30. juni 2021 [sitert 21. september 2021];70. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2048