1.
Hoff-Jenssen R, Bjerke MO, Afdal HW. Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver . NTPK [Internett]. 6. november 2020 [sitert 17. januar 2021];60. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/2030