1.
Lindholm M. Å lære å tenke. NTPK [Internett]. 3. desember 2019 [sitert 2. februar 2023];5. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1643