1.
Løhre A, Moen E, Etnan R, Andersen M, Uthus M. Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. NTPK [Internett]. 6. april 2016 [sitert 20. juni 2021];2(1). Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/163