1.
Knutsen B. Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet. NTPK [Internett]. 6. april 2016 [sitert 8. august 2020];2(1). Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/162