1.
Nordtug B, Steinnes J. «DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?. NTPK [Internett]. 27. februar 2020 [sitert 4. mars 2021];60. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1580