1.
Melby-Lervåg M. Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?. NTPK [Internett]. 28. januar 2019 [sitert 27. september 2020];50. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1534