1.
Vestheim OP, Sem L. Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser - en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver. NTPK [Internett]. 5. juni 2019 [sitert 12. juli 2020];50. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1498