1.
Wicklund B, Larsen AS, Vikbrant G. Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter. NTPK [Internett]. 6. april 2016 [sitert 8. august 2020];2(1). Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/149