1.
Christensen JK, Berliner P, Jakobsen IS. ResiliensforstÄelser i skoleverdenen. NTPK [Internett]. 23. desember 2019 [sitert 10. juli 2020];50. Tilgjengelig pÄ: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1485