1.
Steinnes J. Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring. NTPK [Internett]. 19. september 2019 [sitert 27. september 2020];50. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1476