1.
Uthus M. «Det har sine omkostninger». Spesialpedagogens trivsel og belastninger i arbeidet i en inkluderende skole: En intervjustudie. NTPK [Internett]. 17. februar 2020 [sitert 15. juli 2020];60. Tilgjengelig på: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1406